Žáci devátých ročníků uspěli v Podnikatelské akademii

Naše škola se zúčastnila unikátního projektu „Výuka podnikavosti pro základní školy“, ve kterém si žáci obou devátých tříd měli vyzkoušet podnikání na vlastní kůži. 

Akce se sestávala ze tří seminářů. První dva se konaly přímo na naší škole a byly více teoretické. Žáci v nich měli možnost nahlédnout do pravidel podnikatelského světa. Nabyté informace pak prakticky použili v posledním dni, který se konal v ZŠ Rokytnice v Orlických horách v úterý 9. listopadu. 

Deváťáci měli možnost předvést se a porovnat své nápady se žáky čtyř dalších škol našeho regionu, se ZŠ Voděrady, ZŠ Javornice, ZŠ Skuhrov n. Bělou a domácí ZŠ Rokytnice v Orlických horách. Sto osm žáků vytvořilo 14 pracovních skupin. Každá měla za úkol během 3 hodin vymyslet produkt svého podnikatelského záměru, promyslet jeho výrobu, finanční rozpočet i marketing a vše zpracovat v powerpointové prezentaci. Své nápady pak prezentovali před všemi přítomnými a pětičlennou soutěžní porotou.

Všechny čtyři týmy našich deváťáků si vedly opravdu dobře. Styl jejich prezentace i veřejné vystupování působilo kultivovaně a profesionálně. Díky tomu si dva týmy odnesly 1. a 3. místo v kategorii o nejlepší podnikatelský záměr Rychnovska. 

První místo získal promyšlený nápad na vytvoření webové platformy dou.cz poskytující doučování a pomoc s domácími úkoly žákům jejich stejně starými spolužáky. Tým, který se umístil na třetím místě, vymyslel produkt s názvem Tvoje láhev, která by měla být vyrobena zákazníkovi přímo na míru dle odlitku jeho dlaně. 

Avšak ani týmy, které se v konkurenci neprobojovaly na přední příčky, se nemusely za své projekty stydět. Zajímavý byl nápad na velkoplošnou nabíjecí desku, díky níž byste si mohli v kavárně nabít mobil přímo na desce stolu. Zajímavou myšlenku měl i projekt na výuku angličtiny pomocí počítačových her a různých tutoriálů. 

Rádi bychom poděkovali za organizaci této akce Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání Sdružení SPLAV, z. s. a společnosti JA CZECH, která celou akci vedla a přinesla žákům nový pohled na jejich možnou budoucnost.

Alena Svačinková, Vlasta Šibíková