Den Země

Ani v letošním roce jsme si nezapomněli připomenout celosvětovou událost zaměřenou na propagaci a podporu ochrany životního prostředí, Den Země. Během roku se naše škola zapojila do několika akcí a projektů. Ve škole třídíme odpad, sbíráme papír, sušíme pomerančovou kůru.

Škola se také nově zapojila do akce Ukliďme Česko – Ukliďme Vamberk, která se konala v odpoledních hodinách dne 21. dubna. Zúčastnili se dobrovolníci z druhého stupně v doprovodu učitelů a mladší žáci přišli se svými rodiči. Pomocníci měli od organizátora k dispozici hygienické rukavice a plastové pytle na odpadky. Vytříděný odpad následně odvezly Technické služby města. Velký dík patří všem, kterým není lhostejné naše životní prostředí.

Obdrželi jsme také diplom jako poděkování za aktivní spolupráci v celoroční hře s Recyklohraním.

Mgr. Eva Katzerová