„Letos máme značku, každý měsíc vyrob hračku“

 

Školní družina není „hlídárna“ ale volnočasová aktivita, která je potřeba vhodně volit a přizpůsobovat jednotlivým dětem s ohledem na věk, množství energie, a zároveň ji lze využít jako doplněk vzdělávání.

V letošním roce bylo přihlášeno 116 žáků, z toho 7 žáků z Ukrajiny.

Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za vyplnění „Ankety pro rodiče“. Vrátilo se nám 50 % anketních lístků. Téměř všechny ankety byly pochvalné, což nás těší. Na otázku „Co bych chtěl(a) změnit“, někteří rodiče napsali zajímavé názory, o kterých určitě budeme přemýšlet.

Další poděkování patří sponzorům: KRPŠ, panu Hartmanovi, panu Vyčítalovi, paní Hoškové, paní Kořízkové a dalším, kteří nechtějí být jmenováni.

Hezké léto přejí vychovatelky ŠD.