Zahájení nového školního roku a vátání prvňáčků

Letošní školní rok jsme tradičně zahájili 1. září v 8:00 před školou. Netradičně k tomu na kytaru hrál pan učitel Malčík, který svými písněmi rozproudil děti i rodiče. Proslov k žákům pronesl pan ředitel i pan starosta. Největší pozornost si zasloužili prvňáčci, které tímto dnem čeká vše nové a nepoznané. Abychom jim začátek školní docházky co nejvíce usnadnili, prvňáčků se ujali letošní deváťáci. Ti je měli na starost vždy ráno a po skončení výuky. Pomáhali jim s orientací ve škole, ukázali jim, kde se mohou přestrojit, dovedli je do třídy. Následně největší pomoc byla v jídelně, kde jim pomohli s tácy a poobědvali s nimi. Tak to šlo i celý následující týden. Pevně věříme, že se prvňáčkům na jejich nové cestě bude dařit, deváťákům letos přejeme hodně energie k přípravě na střední školy a ostatním žákům držíme palce v novém školním roce.

Alena Svačinková