Adaptační kurz pro 6. třídu

Jak je již tradice na naší škole, začátkem září jezdí  žáci a žákyně 6. třídy na dvoudenní adaptační kurz do rekreačního zařízení Železničář v Potštejně.

Letos se kurz uskutečnil 13. - 14. září. Zúčastnilo se ho 26 dětí. Na programu byly aktivity na posílení kladných vztahů mezi dětmi. Díky hrám se měly děti více poznat, jaké kdo má zájmy a koníčky, v čem je dobrý, co ho zajímá. Učily se, jak se v různých situacích chovat  a že dodržování předem stanovených pravidel je důležité a normální. Tyto aktivity byly střídány se sportovními hrami i krátkou turistikou.

I přes nepřízeň počasí, druhý den od rána pršelo, si děti nabitý program užily a dle jejich sdělení na konci kurzu byly všichni velice spokojeni.

Děkuji KÚ v Hradci Králové a KRPŠ při ZŠ Vamberk za poskytnutí finančních dotací na pořádání kurzu. Tak se mohly téměř všechny děti zúčastnit a dopad na peněženky rodičů v dnešní nelehké době nebyl tak vysoký.

 

Vlastimila Herel Krsková, ŠMP