Od září 2010 je naše škola zapojena do výzvy "EU peníze školám" ("Šablony") FOTOGALERIE

Projekt, na který naše škola získala 1 700 026,- Kč, probíhá pod názvem, který je shodný s naším ŠVP "Škola - okno do života, dveře do světa". V rámci něho se naše škola zaměřila na podporu čtenářské gramotnosti, podporu výuky cizích jazyků, matematiky a přírodovědných předmětů. V rámci projektu vznikají učební materiály pro výuku cizích jazyků, matematiky, fyziky a chemie a tzv. DUMy zaměřené na český jazyk, občanskou výchovu, zeměpis, dějepis a přírodopis. Z finančních prostředků jsou také hrazeny dělené hodiny matematiky, čtení , přírodovědných předmětů a kurzů v rámci preventivních programů.