Projekt Víš, co je to etika? (2022)

Projekt Proč se starat o své zdraví?

Projekt Jak být správný dospělák

Projekt Etikou k lepším mezilidským vztahům

Projekt Získáváme vědomosti i praktické poznání

 

Naše škola byla ve školním roce 2018/19 podpořena z dotačního fondu Královéhradeckého kraje:

  • částkou 21600 Kč na projekt "Zdraví je to nejcennější, co mám", ev. číslo 19SMP01-0028 v rámci podpory realizace projektů v oblasti prevence rizikového chování a zdravého životního stylu;
  • částkou 11000 Kč na projekt "Budu správným dospělákem", ev. číslo 18SMV06-0010 v rámci podpory projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu jako prevenci rizikového chování a zdravého životního stylu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.