PROJEKT - S ANGLIČTINOU DO CIZINY FOTOGALERIE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") "Výzvu 56": Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK " Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. " Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Projektovou žádost s názvem S angličtinou do ciziny jsme sestavili z 1 šablony Zahraniční jazykový kurz pro učitele a 1 šablony Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Na realizaci projektu jsme získali 328 987,- Kč. Zahraničního jazykového kurzu na Maltě se zúčastnila paní učitelka Eva Hanzlíková, ve Skotsku pobývala paní učitelka Vlastimila Krsková a v Anglii paní učitelka Jana Hloušková. V rámci Zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky vycestovalo 10 žáků naší školy s paní učitelkou Evou Hanzlíkovou do Londýna.