Práce na pracovní pozici:

·       učitele/učitelku:     tělesné výchovy v 4. A a 5. A

tělesné výchovy dívek v 7. – 9. roč.

sportovního semináře v 8. roč.

pracovních činností – kuchyňky v 8. roč.

 

-      nástup ihned

-      podmínkou přijetí je vysokoškolské pedagogické vzdělání hledané aprobace

 

·       2 vedoucí rybářského kroužku

-      nástup ihned

-      podmínkou přijetí je pedagogické minimum nebo celoživotní vzdělávání v oblasti pedagogiky

-      kroužek probíhá v Doudlebách n. O. a Kostelci n. O. v rámci činnosti DDM Vamberk 1x týdně 3 hodiny