Hlavní vchod do budovy se odemyká v 6:00 hod. Žáci jsou do školy vpuštěni panem školníkem v 7:40 hod. Od 7:55 hod. vpouští žáky a návštěvy pan školník nebo služba. V průběhu vyučování jsou všechny specializované učebny uzamčeny, jejich odemykání a zamykání zajišťují příslušní vyučující. Při odpoledních akcích (nepovinné předměty, kroužky, konzultace, ZUŠ, logopedie apod.) zabezpečí odemykání a zamykání hlavního vchodu příslušný učitel, vedoucí kroužku nebo daný podnájemce. Nejpozději v 18:00 hod. je budova školy uzamčena kompletně.

1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
8A
8B
9A